Téma, ktorá čiastočne súvisí s obchodom s farebnými kovmi a exportom skupiny PALČO BROKERS, sa stala jednou z hlavných aktivít skupiny UNITED EXPORTS. V roku 2011 sme aktívne vstúpili do procesu reštrukturalizácie výrobného podniku Precision Tubes s.r.o. v Komárne. Po dohode s bankami a majoritnými spoločníkmi sme transformovali podnik na novú entitu PRECISION TUBES EUROPE s.r.o..

Spoločnosť je zameraná na výrobu tenkostenných nerezových rúr a výrobkov z nich. Väčšina jej produkcie je určená na export do krajín v Európe, ale klientov má aj v Izraeli, Indii, USA a v iných oblastiach sveta. Počiatočné úsilie a investície do nových technológií prinášajú priaznivé výsledky.

www.precisiontubes.eu


Spoločnosť CHEMDONE s. r. o. nadväzuje na tradíciu francúzskej spoločnosti CHEMDONE Int., založenej vo Francúzsku v roku 2007. Špecializuje sa na výskum, vývoj a výrobu v oblasti prírodných substancií pre potravinársky a kozmetický priemysel. Spoločnosť začala svoju činnosť na slovenskom trhu v roku 2018 a v rámci skupiny UNITED EXPORTS považujeme jej činnosť a zameranie za mimoriadne perspektívne.

www.chemdone.com