Naša história sa začala dávno pred založením spoločnosti UNITED EXPORTS (2010), ešte za čias, keď veľká časť nášho tímu pracovala v rodinnej spoločnosti PALČO BROKERS. Viacerí naši kolegovia sú dnes úspešní v nových pozíciách v nových spoločnostiach  a sme radi, že sme mali možnosť s nimi spolupracovať. Veľa z nich však ostalo pracovať v našej spoločnosti aj naďalej, čo nás teší ešte viac.

Spoločnosť PALČO BROKER, spol. s.r.o. získala ešte za čias bývalého Česko-Slovenska ako jedna z prvých licenciu obchodníka s cennými papiermi, kde sme v rámci správy finančných zdrojov našich klientov, priateľov a rodinných príslušníkov, prišli do styku s rôznymi investičnými témami.

Spoločnosť PALČO BROKER, spol. s.r.o. bola založená 21.10.1991 a neskôr pôsobila pod názvom PALČO BROKERS, spol. s r.o. a WELVYN INVEST s.r.o. a ako PALČO BROKERS COMPANY s.r.o. ukončila svoju činnosť 8.12.2014.

Licencovaná spoločnosť PALČO BROKERS o.c.p., a.s. vznikla 18.12.1995 a dlhoročne aktívne a úspešne pôsobila na slovenskom, ale aj zahraničnom kapitálovom trhu. Z dôvodu dopadov následného ekonomického vývoja a enormného nárastu legislatívnych a finančných  požiadaviek na činnosť, ukončila svoje pôsobenie ako obchodníka s cennými papiermi 23.9.2011, pričom celkovú činnosť ukončila 7.5.2013.

Získané obchodné príležitosti si v mnohých prípadoch vyžadovali naše ekonomické skúsenosti a finančné možnosti, ktoré by umožnili zrealizovať projekty tak, ako si to investori predstavovali. Samotná odvaha a dobrý nápad nepostačovali, preto sme ako skupina následne vytvorili viacero samostatných projektov s úspešným príbehom.

Boli ale aj také obchodné prípady, pri ktorých sme sa museli včas rozhodnúť v danej téme a projekte nepokračovať a radšej svoje aktivity ukončiť. Mnohé zaujímavé projekty sa nám podarilo úspešne ukončiť ich predajom, alebo ich dodnes spravujeme – realizujeme.

Viac sa o aktuálnych ale aj ukončených projektoch skupiny PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS dozviete na tejto stránke.