Jedným z úspešných projektov v rámci skupiny PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS je od roku 2005 komplexná rekonštrukcia, prevádzka a prenájom administratívnej budovy na Panenskej ulici 13 v Bratislave, patriacej majetkovo spoločnosti BORA GROUP, s.r.o.. Budova, ktorá je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, je využívaná nielen spoločnosťami v skupine UNITED EXPORTS, ale aj ďalšími nájomcami, z ktorých mnohí sú zároveň aj obchodnými partnermi skupiny UNITED EXPORTS. Dnes je budova plne obsadená nájomcami.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu tejto nehnuteľnosti a spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.boragroup.sk


Ďalším projektom v skupine PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS je administratívna budova na Panenskej ulici 8 v Bratislave pod samostatnou spoločnosťou Praeda Holding s.r.o.. Tento historický objekt odkúpila spoločnosť Praeda Holding s.r.o. v roku 2010 od írskej developerskej skupiny PARKER GREEN a dnes je budova plne obsadená nájomcami, pričom naďalej zaznamenáva záujem o voľné administratívne priestory.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu tejto nehnuteľnosti a spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.praedaholding.sk


Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. vstúpila v roku 2017 majetkovo do spoločnosti Pars Enterprises s.r.o. s cieľom realizovať pod hlavičkou tejto spoločnosti projekt obstarania a prevádzky administratívnej budovy na Panenskej ulici 21 v Bratislave. Budova na Panenskej ulici 21 v Bratislave, ktorá je taktiež nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, bola v čase jej akvizície koncom roku 2017 v nájme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom tento nájom pokračuje aj v súčasnosti.

Technickú správu tejto nehnuteľnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. a spoločnosť Pannonia Real s.r.o.. Ekonomickú správu spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.parsenterprises.sk


Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. založila v roku 2016 spoločnosť FINANCE RENT s. r. o. so zámerom, aby táto spoločnosť zastrešovala majetkové portfólio a následné nájmy zaujímavých nehnuteľností nielen v hlavnom meste SR v Bratislave, ale aj v iných častiach Slovenska a v zahraničí. Ďalším predmetom činnosti spoločnosti FINANCE RENT s. r. o. je akvizícia flotily osobných motorových vozidiel a ich komerčný nájom. Tento zámer sa spoločnosti FINANCE RENT s. r. o. postupne darí napĺňať.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu nehnuteľností a vozového parku v majetku spoločnosti a správu spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.financerent.sk


Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s. r. o. je od roku 2015 dcérskou spoločnosťou spoločnosti UNITED EXPORTS s. r. o. a jej hlavnou činnosťou je realitný biznis. Prvou významnou akvizíciou spoločnosti BORA DEVELOPMENT s. r. o. bola kúpa priemyselného areálu bývalých sklární vo Valaskej Belej (okres Prievidza). Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s. r. o. v súčasnosti hľadá pre tento projekt vhodného domáceho alebo zahraničného investora, pričom časť areálu prenajíma spoločnosti Crystal Real s.r.o. s cieľom zachovať pôvodný výrobný profil bývalých sklární.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu týchto nehnuteľností a spoločnosti vykonáva spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.boradevelopment.sk


Všetky aktivity skupiny UNITED EXPORTS súvisiace s činnosťou výrobnej  spoločnosti Precision Tubes Europe s.r.o. v Komárne sústreďujeme do priemyselného parku na ulici Slobody 1 v Komárne. Tieto nehnuteľnosti sú ako samostatný projekt zastrešené spoločnosťou Argim spol. s.r.o.. O jej aktivitách, ukončenej prestavbe, projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie  a plánoch do budúcnosti sa dozviete viac na stránke spoločnosti.

www.argim.sk