Jedným z úspešných projektov v rámci skupiny PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS, ktorý sme prevzali po pôvodnej spoločnosti a ktorý čiastočne zasahuje aj do denno-dennej činnosti našej firmy, je komplexná rekonštrukcia, prevádzka a prenájom administratívnej budovy na Panenskej ulici 13 v Bratislave, patriacej majetkovo do spoločnosti BORA GROUP, s.r.o..

Budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je využívaná nielen spoločnosťami v našej skupine UNITED EXPORTS, ale aj ďalšími nájomcami, z ktorých mnohí sú zároveň aj našimi obchodnými partnermi skupiny. Dnes je budova plne obsadená nájomcami. Komplexnú ekonomickú a technickú správu tejto nehnuteľnosti vykonáva spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.boragroup.sk


Ďalším projektom v skupine PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS je administratívna budova na Panenskej ulici 8 v Bratislave pod samostatnou spoločnosťou  Praeda Holding s.r.o..

Tento historický objekt sme v roku 2010 odkúpili v od írskej developerskej skupiny a dnes je budova  plne obsadená nájomcami, pričom naďalej zaznamenávame záujem o prípadné voľné kancelárie. Komplexnú ekonomickú a technickú správu tejto nehnuteľnosti vykonáva spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.praedaholding.sk


Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s. r. o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UNITED EXPORTS s. r. o. a jej hlavnou činnosťou je realitný biznis.

Prvou významnou akvizíciou spoločnosti bola kúpa priemyselného areálu bývalých sklární vo Valaskej Belej. Spoločnosť v súčasnosti hľadá pre tento projekt vhodného domáceho alebo zahraničného investora, pričom časť areálu prenajíma spoločnosti Crystal Real s.r.o. s cieľom zachovať pôvodný výrobný profil bývalých sklární.

www.boradevelopment.sk


Všetky aktivity skupiny UNITED EXPORTS súvisiace s činnosťou výrobnej  spoločnosti Precision Tubes Europe s.r.o.v Komárne sústreďujeme do priemyselného parku na ulici Slobody 1 v Komárne. Tieto nehnuteľnosti sú ako samostatný projekt zastrešené spoločnosťou Argim spol. s r.o.. O jej aktivitách, ukončenej prestavbe, projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie  a plánoch do budúcnosti sa dozviete viac na stránke spoločnosti.www.argim.sk