Jedným z úspešných projektov v rámci skupiny PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS je od roku 2005 komplexná rekonštrukcia, prevádzka a prenájom administratívnej budovy na Panenskej ulici 13 v Bratislave, patriacej majetkovo spoločnosti BORA GROUP, s.r.o.. Budova, ktorá je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, je využívaná nielen spoločnosťami v skupine UNITED EXPORTS, ale aj ďalšími nájomcami, z ktorých mnohí sú zároveň aj obchodnými partnermi skupiny UNITED EXPORTS. Dnes je budova plne obsadená nájomcami.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu tejto nehnuteľnosti a spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.boragroup.sk


Ďalším projektom v skupine PALČO BROKERS a neskôr UNITED EXPORTS je administratívna budova na Panenskej ulici 8 v Bratislave pod samostatnou spoločnosťou Praeda Holding s.r.o.. Tento historický objekt odkúpila spoločnosť Praeda Holding s.r.o. v roku 2010 od írskej developerskej skupiny PARKER GREEN a dnes je budova plne obsadená nájomcami, pričom naďalej zaznamenáva záujem o voľné administratívne priestory.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu tejto nehnuteľnosti a spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.praedaholding.sk


Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. vstúpila v roku 2017 majetkovo do spoločnosti Pars Enterprises s.r.o. s cieľom realizovať pod hlavičkou tejto spoločnosti projekt obstarania a prevádzky administratívnej budovy na Panenskej ulici 21 v Bratislave. Budova na Panenskej ulici 21 v Bratislave, ktorá je taktiež nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, bola v čase jej akvizície koncom roku 2017 v nájme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom tento nájom pokračuje aj v súčasnosti.

Technickú správu tejto nehnuteľnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. a spoločnosť Pannonia Real s.r.o.. Ekonomickú správu spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.parsenterprises.sk


Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. založila v roku 2016 spoločnosť FINANCE RENT s. r. o. so zámerom, aby táto spoločnosť zastrešovala majetkové portfólio a následné nájmy zaujímavých nehnuteľností nielen v hlavnom meste SR v Bratislave, ale aj v iných častiach Slovenska a v zahraničí. Ďalším predmetom činnosti spoločnosti FINANCE RENT s. r. o. je akvizícia flotily osobných motorových vozidiel a ich komerčný nájom. Tento zámer sa spoločnosti FINANCE RENT s. r. o. postupne darí napĺňať.

Komplexnú ekonomickú a technickú správu nehnuteľností a vozového parku v majetku spoločnosti a správu spoločnosti zabezpečuje spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o..

www.financerent.sk


Všetky aktivity skupiny UNITED EXPORTS súvisiace s činnosťou výrobnej  spoločnosti Precision Tubes Europe s.r.o. v Komárne sústreďujeme do priemyselného parku na ulici Slobody 1 v Komárne. Tieto nehnuteľnosti sú ako samostatný projekt zastrešené spoločnosťou Argim spol. s.r.o.. O jej aktivitách, ukončenej prestavbe, projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie  a plánoch do budúcnosti sa dozviete viac na stránke spoločnosti.

www.argim.sk