S niektorými zamestnancami účtovného oddelenia spoločnosti PALČO BROKERS sme v roku 2002 založili samostatnú účtovnícku spoločnosť ARVIN a.s., ktorá bola následne v roku 2009 prevzatá do správy týchto zamestnancov ako akcionárov. K dnešnému dňu má spoločnosť ARVIN a.s. vo svojom  portfóliu okrem všetkých spoločností zo skupiny UNITED EXPORTS s. r. o. aj veľa ďalších klientov. Dlhodobé, profesionálne a spoľahlivé poskytovanie účtovných služieb prináša spoločnosti ARVIN a.s. stále nových spokojných klientov.

www.arvin.sk