Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. zmenila pôvodný názov spoločnosti Fuel Station Revúca s. r. o. na BORA REAL s.r.o. a určila budúcnosť tejto spoločnosti v realitnej a developerskej oblasti, pričom primárnym cieľom spoločnosti sú a budú investície do nehnuteľností.

www.borareal.sk

Aktuálne spoločnosť BORA REAL a. s. realizuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti METROPOLITAN STAR a. s. projekt výstavby polyfunkčného objektu s názvom Metropolitan Star s plánovaným ukončením v roku 2021. Projekt ponúka moderné, komfortné a veľkorysé bývanie ako aj administratívne a apartmánové priestory a prevádzky určené na nájom. Nachádza sa v atraktívnej lokalite Banskobystrickej ulice a Námestia 1. mája v Bratislave, na pozemku bývalého kina HVIEZDA pri Prezidentskej záhrade v blízkosti Grasalkovičovho (Prezidentského) paláca.

www.metropolitan-star.sk

V súčasnosti vykonáva naša spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. pre obidva projekty odbornú poradenskú činnosť najmä v ekonomickej oblasti.


Hotel Istota v malebnom prostredí Kučišdorfskej doliny v Pezinku, ktorého prevádzkovateľom bola spoločnosť Hotel Istota s. r. o. bol v minulosti vyhľadávaným miestom mnohých firemných školení, kurzov a seminárov, sústredení športovcov, ako aj rôznych spoločenských podujatí. Dôsledkom dopadov ekonomickej krízy po roku 2008-2009 bola v roku 2011 ukončená dlhodobá úspešná prevádzka hotela.

S cieľom nájsť stavbe bývalého Hotela Istota nové perspektívne a funkčné využitie, skupina UNITED EXPORTS budovu bývalého hotela a jeho okolie v rokoch 2011-2013 pod hlavičkou spoločnosti SH DEVELOPMENT s. r. o. komplexne prestavala a zrekonštruovala. Dala mu tak nový rozmer v podobe zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, s cieľom nájsť pre túto úspešnú akvizíciu zahraničného investora, čo sa aj podarilo.

www.shdevelopment.sk

Spoločnosť SH DEVELOPMENT s. r. o. je od roku 2015 vo vlastníckej štruktúre spoločnosti CaSa Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH, Viedeň, rakúska republika. Zariadenie sociálnych služieb začala v roku 2013 prevádzkovať nezisková organizácia Dom Seniorov Pezinok n.o., dnes CaSA Slovensko n.o.. CaSa Slovensko n.o. patrí medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a úspešne prevádzkuje aj ďalšie zariadenia sociálnych služieb a vykonáva aj iné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb.

www.casa-sk.sk

V súčasnosti vykonáva spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. pre obidva projekty  SH DEVELOPMENT s. r. o. a Dom Seniorov Pezinok n.o. (CaSa Slovensko n.o.) odbornú poradenskú činnosť najmä v ekonomickej oblasti a v oblasti vyhľadávania nových možností pre development zariadení sociálnych služieb.


V roku 2003 založila pôvodná materská spoločnosť PALČO BROKERS, o.c.p,, a.s. spoločnosť PARCUS ASSET MANAGEMENT, správcovskú spoločnosť, a.s. s cieľom realizovať projekt kolektívneho investovania a vytvorenia otvoreného dlhopisového podielového fondu. Tento zámer bol následne v roku 2004 ukončený a budúcnosť spoločnosti PARCUS, a.s. bola nasmerovaná do oblasti developmentu zariadení sociálnych služieb.

Hlavnou akvizíciou spoločnosti PARCUS, a.s. bola v roku 2005 kúpa historického kaštieľa a rozľahlého historického parku v obci Rohovce, neďaleko Šamorína (okres Dunajská Streda). Obidve nehnuteľné kultúrne pamiatky spoločnosť odkúpila od potomka pôvodných majiteľov – pána Adama Pongrácza s cieľom dať nehnuteľnostiam zmysluplný rozmer v podobe zariadení sociálnych služieb.

Ing. arch. Štefan Onofrej vypracoval v roku 2006 architektonický zámer projektu Rekonštrukcia kaštieľa v Rohovciach a Výstavba areálu domov seniorov v Rohovciach, ktorý v roku 2007 získal stavebné povolenia a postupne sa do roku 2015 aj postupne realizoval. S ohľadom na rozsiahlosť projektového zámeru, ktorý ponúka kapacitu 250 miest v zariadení sociálnych služieb, je možné v ňom pokračovať aj v budúcnosti. Tento úspešný projekt priniesol kvalitné využitie daného priestoru a územia a možnosť poskytovať žiadané služby seniorom v zariadeniach sociálnych služieb.

Prevádzkovateľom zariadení domov seniorov v Rohovciach je nezisková organizácia SENIOR PARK, n.o., ktorá bola založená začiatkom roku 2008, pričom do registra poskytovateľov sociálnych služieb bola zapísaná v novembri roku 2008, od kedy začala aj poskytovať sociálne služby. Kapacita sociálnych zariadení v priebehu rokov 2008 – 2015 narástla zo 64 na dnešných 121.

Dnes patrí SENIOR PARK, n.o. medzi vyhľadávané zariadenie sociálnych služieb, ktorého ambíciou je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov v nádhernom prostredí historického kaštieľa, novo postavených pavilónov a historického parku.

Spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. do roku 2015 vykonávala pre obidva projekty PARCUS, a.s. a SENIOR PARK, n.o. odbornú ekonomickú poradenskú činnosť a činnosť v oblasti developmentu.

www.seniorpark.sk