Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. zmenila pôvodný názov spoločnosti Fuel Station Revúca s. r. o. na BORA REAL s.r.o. a určila budúcnosť tejto spoločnosti v realitnej a developerskej oblasti, pričom primárnym cieľom spoločnosti sú a budú investície do nehnuteľností.

www.borareal.sk

Aktuálne spoločnosť BORA REAL a. s. realizuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti METROPOLITAN STAR a. s. projekt výstavby polyfunkčného objektu s názvom Metropolitan Star s plánovaným ukončením v roku 2021. Projekt ponúka moderné, komfortné a veľkorysé bývanie ako aj administratívne a apartmánové priestory a prevádzky určené na nájom v atraktívnej lokalite Banskobystrickej ulice a Námestia 1. mája v Bratislave, na pozemku bývalého kina HVIEZDA pri Prezidentskej záhrade v blízkosti Graslkovičovho (Prezidentského) paláca).

www.metropolitanstar.sk

V súčasnosti vykonáva naša spoločnosť UNITED EXPORTS s. r. o. pre obidva projekty odbornú poradenskú činnosť najmä v ekonomickej oblasti.


Hotel Istota v malebnom prostredí Kučišdorfskej doliny v Pezinku, ktorého prevádzkovateľom bola spoločnosť Hotel Istota s. r. o. bol v minulosti vyhľadávaným miestom mnohých firemných školení, kurzov a seminárov, sústredení športovcov, ako aj rôznych spoločenských podujatí. Dôsledkom dopadov krízy po roku 2008-2009 bola v roku 2011 ukončená dlhodobá úspešná prevádzka hotela.

S cieľom nájsť stavbe bývalého Hotela Istota nové perspektívne a funkčné využitie, sme budovu bývalého hotela a jeho okolie v rokoch 2011-2013 pod hlavičkou spoločnosti SH DEVELOPMENT s. r. o. komplexne prestavali a zrekonštruovali a dali mu tak nový rozmer v podobe zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, s cieľom nájsť pre túto úspešnú akvizíciu zahraničného investora, čo sa nám aj podarilo.

www.shdevelopment.sk

Spoločnosť SH DEVELOPMENT s. r. o. je v súčasnosti vo vlastníckej štruktúre spoločnosti CaSa Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH, Viedeň, rakúska republika. Zariadenie sociálnych služieb začala v roku 2013 prevádzkovať nezisková ogranizácia Dom Seniorov Pezinok n.o., dnes CaSA Slovensko n.o.. CaSa Slovensko n.o. patrí medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a úspešne prevádzkuje aj ďalšie zariadenia sociálnych služieb a realizuje aj iné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb.

www.dspezinok.sk